fbpx

Pin Voorschot

bedrijfslening

Een bedrijfslening: wat kost het en wat kunt u ermee?

Een bedrijfslening is voor veel ondernemers noodzakelijk om verder te komen met hun bedrijf. De een heeft het nodig om een nieuw bedrijf of een nieuwe bedrijfstak op te richten, de ander zoekt een bedrijfslening om te groeien. Dat kan bijvoorbeeld door een nieuw kantoorpand te kopen, extra voorraden aan te leggen, meer personeel aan te nemen, vestigingen te openen of door nieuwe markten aan te boren. Wat uw zakelijke wensen ook zijn: ze kosten allemaal geld. Heeft u dat niet of onvoldoende? Dan biedt een bedrijfslening uitkomst. Maar wat kost een bedrijfslening en wat kunt u ermee?

Bedrijfsleningen voor verschillende doelen

Het is belangrijk dat de bedrijfslening past bij het doel waarvoor u deze afsluit. Koopt u een kantoor- of winkelpand, dan heeft u een ander soort bedrijfslening nodig dan wanneer u meer reclame wilt maken of ‘even snel’ saldotekorten op uw bankrekening wilt aanvullen. Het is dus goed eerst stil te staan bij het leendoel. Wilt u een bedrijf starten? Dan is er bijvoorbeeld het starterskrediet van het UWV. Het UWV kan borg voor u staan zodat u sneller een bedrijfslening van een bank krijgt, maar kan ook zelf een lening verstrekken. U kunt daarnaast kiezen voor een innovatiekrediet, een seizoenskrediet, een investeringskrediet of een duurzaamheidskrediet – en dan is er ook nog factoring. Daarbij neemt een externe partij uw debiteuren over. Deze schiet uw openstaande facturen dus als het ware voor. Maar ook nu heeft u weer keuze. Zo is er traditionele factoring, Amerikaanse factoring en ‘reverse’ factoring. U snapt: pas als u weet wat er in de markt van bedrijfsleningen te koop is, kunt u gericht een lening aanvragen.

Een bedrijfslening aanvragen

Als u een bedrijfslening wilt aanvragen, maakt het over het algemeen niet uit in welke branche u werkt of wat voor soort bedrijf u heeft. Het gaat er simpelweg om dat de kredietverstrekker aan u kan verdienen en dat deze het liefst een zo laag mogelijk risico loopt. U mag geen registratie hebben bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), moet wel een Kamer van Koophandel nummer hebben – en verder is het aan u de kredietvertrekker te overtuigen dat u een goede partij bent om geld aan te lenen. Zorg er dus voor dat u helder en duidelijk op papier heeft wat uw omzet is (daarmee biedt u zekerheid), wat u met de bedrijfslening wilt doen en hoe dat geld gaat opleveren, zodat u de lening én de rente kunt terugbetalen binnen de gemaakte afspraken. Helaas is het daarbij logisch dat startende ondernemers meer overredingskracht moeten hebben. Zij hebben immers nog geen cijfers uit het verleden die weliswaar geen garantie, maar wel enig houvast voor de toekomst bieden.

Tip! Betalen uw klanten u met pin? Dan kunt u ook een bedrijfslening afsluiten die u via uw pinapparaat terugbetaalt. EMF Finance biedt deze handige oplossing onder de naam PIN Voorschot.

Wat kost een bedrijfslening?

Een bedrijfslening is altijd maatwerk. Bovendien verschillen de rentes en kosten per aanbieder, dus het is verstandig verschillende offertes op te vragen. Let daarbij niet alléén op de kosten, maar kijk ook de voorwaarden goed na. Kunt u bijvoorbeeld (vergoedingsvrij) extra bedragen aflossen? Het is vooral belangrijk dat u de afspraken kunt nakomen en dat u geen betalingsachterstand oploopt. Daarmee zouden de kosten, bijvoorbeeld door incassoprocedures, immers onnodig verder oplopen. De rente die u betaalt, is het bedrag dat de geldverstrekker verdient en hangt voor een groot deel af van drie factoren: het bedrag dat u wilt lenen, wat voor lening het is en welke zekerheden u kunt bieden. Allereerst geldt: hoe lager het risico voor de geldverstrekker, hoe lager de rente wordt die u betaalt en hoe hoger over het algemeen het bedrag is dat u kunt lenen. Ook nu telt uw overredingskracht dus. Het kan u zelfs geld besparen. Als u immers aantoont dat het risico op uw bedrijfslening vrijwel nihil is, wordt de rente in de offerte waarschijnlijk lager en heeft u maandelijks honderden of misschien zelfs duizenden euro’s minder kosten. Let overigens op, want er is meestal niet alleen een maximum leenbedrag, maar ook een minimum bedrag. De geldverstrekker maakt kosten die hij moet kunnen dekken – en dat lukt niet als het leenbedrag te laag is. Naast rente en aflossing krijgt u mogelijk te maken met 2 andere soorten kosten:

  • Afsluit- en advieskosten. Dit is het bedrag dat u een eventuele adviseur of tussenpersoon betaalt.
  • Aanpassingskosten. Wilt u de bedrijfslening oversluiten naar een andere geldverstrekker? Of wilt u bijvoorbeeld extra aflossen of de looptijd verlengen? Iedere aanpassing kost (meestal) geld. Extra reden dus om vooraf goed te bedenken aan welke eisen uw bedrijfslening precies moet voldoen.


Terug naar blog

Geef een reactie