1833201413426750
Bel ons Bel ons
088 3880 880
Pinvoorschot
Vrijblijvend aanvragen

Wetsvoorstel dat rechters bevoegdheid geeft om een betalingsregeling op te leggen.

De Raad van de Rechtspraak heeft op 15 september j.l. positief geoordeeld over dit wetsvoorstel.

Q &A met Marcel Weiland (Manager Debiteurenbeheer) en Jeanine van Burg (bedrijfsjurist) van PIN Voorschot over dit wetsvoorstel.

Wat houdt dit wetsvoorstel precies in?

Jeanine: Dat de rechter de bevoegdheid krijgt om een betalingsregeling op te leggen aan crediteuren, wanneer het redelijkerwijs niet van een schuldenaar geëist kan worden dat hij/zij zijn/haar schuld(en) in één keer afbetaalt. Zo kan de rechter maatwerk leveren en een realistische betalingsregeling opleggen waar alle partijen uiteindelijk baat bij hebben.

Marcel: Uiteraard moet de schuldenaar bij de rechter voldoende bewijs aanleveren dat hij/zij de schuld(en) onmogelijk in één keer kan betalen.

Waarom is dit wetsvoorstel belangrijk/ noodzakelijk?

Jeanine: Zeker in deze moeilijke tijd met  enorme inflatie en absurde energiekosten komen veel mensen/ondernemers in de financiële problemen. De rechtspraak maakt zich ernstig zorgen over de steeds groeiende  groep mensen/ondernemers die met (probleem)schulden kampt en daardoor steeds in allerlei juridische procedures verwikkeld raakt en steeds dieper in de problemen komt. Door de rechter de bevoegdheid te geven om een realistische betalingsregeling op te leggen, worden de schuldeisers op termijn betaald en wordt voorkomen dat de schuldenaar nog verder in de financiële problemen raakt (en mogelijk failliet gaat).

Marcel: Op dit moment kan een betalingsregeling alleen worden afgesproken indien de schuldeiser(s) daarmee instemt/instemmen. In de praktijk blijkt dat (individuele) schuldeisers niet met een voorgestelde betalingsregeling instemmen als zij dat niet in hun eigen belang achten (lees: in één keer afgelost worden). Dat betekent dat de schuldenaar volledig klem komt te zitten en de druk van bepaalde schuldeiser(s) voelt die in één keer wil(len) worden afgelost en niet mee willen werken aan een betalingsregeling.
Bij Pin Voorschot sturen wij echter altijd aan op betalingsregelingen indien blijkt dat een ondernemer niet in staat is de vordering in één keer af te lossen. Dit laatste moet dan uiteraard wel aangetoond worden. Het heeft o.i. geen zin om een bedrijf om te trekken omdat je per se je vordering direct betaald wilt zien. Ik denk zeker dat in sommige gevallen alle partijen gebaat zijn bij een betalingsregeling, eventueel opgelegd door de rechter, maar in andere gevallen zal het slechts uitstel van executie zijn. We zullen zien hoe dit zich in de praktijk gaat ontwikkelen.

Sinds kort hebben een aantal rechtbanken schuldenfunctionarissen aangesteld. Wat is hun rol?

Jeanine: Ook dit is een (nieuwe) manier om mensen waarvan de rechter vermoedt dat ze probleemschulden hebben, te helpen door hen direct in contact te brengen met een schuldenfunctionaris. Deze zorgt er voor dat de mensen/ondernemers met schulden snel in contact komen met de juiste hulpverleners bij de gemeente. De schuldenfunctionarissen fungeren dus als tussenpersoon tussen de rechtbank en de gemeentelijke schuldhulpverlening. Zo hoopt de rechtspraak bij te dragen aan waardevolle en hopelijk vroegtijdige signalering van mensen met probleemschulden.

Marcel: Veel mensen/ondernemers met financiële problemen ziet de rechter immers telkens terug in de rechtbank. Bijvoorbeeld: er is een regeling getroffen met de huurbaas, maar niet voor de energiekosten. Mensen/ondernemers met torenhoge schulden zien door de bomen het bos niet meer.  Door middel van het aanstellen van schuldhulpfunctionarissen hoopt de rechtspraak de negatieve spiraal waar mensen/ondernemers met veel schulden in terecht zijn gekomen, te doorbreken. Hoewel de mensen/ondernemers met betalingsproblemen hierdoor zeker geholpen zullen worden, is dit voor de schuldeisers minder of niet het geval, aangezien zij uiteindelijk vaak met (heel) veel minder (dan het verschuldigde bedrag) genoegen moeten nemen, terwijl zij op hun beurt ook hun verplichtingen moeten nakomen en natuurlijk zelf ook in financiële problemen kunnen komen….

Jeanine en Marcel hopen van harte dat de rechtspraak met deze initiatieven een positieve bijdrage kan leveren aan de complexe schuldenproblematiek.

Deze blogs vind je misschien ook interessant

Doe de Quickscan

Bekijk samen met ons door middel van vier simpele vragen of we je kunnen helpen.

Doe de Quickscan

In de media

Ervaringen ondernemers

En dat zijn slechts enkele van onze tevreden klanten! Onze klanten geven ons een 4,8 op Trustpilot!

Bekijk de beoordelingen
trustpilot-logo Beoordeling
4.9 313 beoordelingen

Partners