1833201413426750
Bel ons Bel ons
088 3880 880
Pinvoorschot
Vrijblijvend aanvragen

Krediet voor de horeca: de meest gebruikte horecafinancieringen op een rij

In dit artikel leest u alles over krediet voor de horeca. Niet alleen kunt u zo gemakkelijk verschillende opties met elkaar vergelijken, ook de voor- en nadelen van alle horecaleningen zijn beschreven. Tenslotte introduceren we een nieuwe, intelligente financiering voor de horeca waarmee u snel en eenvoudig over geld kunt beschikken: het PIN Voorschot.

Horecafinanciering algemeen

Ondernemen in de horeca is een vak apart: er kleven veel risico’s aan het hebben van een horecaonderneming, de concurrentie is groot en succes op korte termijn biedt geen garantie voor de lange termijn. Dit alles maakt ondernemen in de horeca dan ook uniek en tegelijkertijd uitdagend.

Wie een horecagelegenheid wil starten of wil investeren in de groei van een bestaande onderneming, zal vaak vreemd vermogen moeten aanwenden. Dit kan op verschillende manieren en het is tegenwoordig dan ook gebruikelijk dat er voor een mix van oplossingen wordt gekozen om mogelijke financiële risico’s te spreiden. En juist omdat de horeca geldt als een risicovolle sector, is het zaak om eens goed alle mogelijke financieringsvormen op een rij te zetten. Dit artikel biedt dan ook een overzicht van de meest gebruikte horecaleningen, met daarbij zowel de voor- als de nadelen vermeld. Hiermee bent u meteen op de hoogte van mogelijke risico’s.

Om te beginnen staan we stil bij de redenen voor een krediet in de horeca: vaak is er op een gegeven moment behoefte aan een grote investering om door te kunnen groeien. Echter, vaak is dit geldbedrag dermate hoog, dat het niet meteen uit eigen middelen kan worden betaald. Het kan hierbij gaan om investeringen in een nieuw pand, een verbouwing of een nieuwe keuken, interieur of materieel. Het kan ook gaan om het aantrekken en inwerken van nieuw (tijdelijk) personeel, marketingactiviteiten of uitbreiding van het assortiment.

Naast een dergelijke grote investering heeft u natuurlijk ook uw vaste verplichtingen, zoals uw huur/hypotheek, het betalen van personeel en leveranciers. Daarom zult u hoogstwaarschijnlijk  genoodzaakt zijn vreemd vermogen aan te wenden om dergelijke investeringen te kunnen realiseren. Laten we daarom eerst eens kijken naar de meest populaire en gebruikelijke vormen van krediet in de horeca

Financiering voor de horeca: een overzicht

Er bestaan veel verschillende soorten krediet in de horeca. We bespreken in dit artikel de banklening, crowdfunding, microkredieten, de leverancierslening en het lenen van familie en vrienden. Naast een beschrijving van alle verschillende leningen, zetten we ook alle voor- en nadelen op een rij.

Banklening

Banken zijn van oudsher het eerste aanspreekpunt voor een lening voor uw bedrijf. Echter, banken zijn terughoudend met het verstrekken van krediet in de horeca, omdat ze horeca als risicovol zien: het afbreukrisico is groot en horeca is tevens een zeer competitieve sector. Als voorwaarde voor een horecalening vragen banken een goed doordacht ondernemingsplan, dat door hen moet worden goedgekeurd voordat er een lening verstrekt kan worden. Aan dit proces zijn kosten verbonden, omdat het moet worden beoordeeld door een extern adviseur. Bovendien kost het veel tijd. Behalve een ondernemingsplan wil een bank goede jaarcijfers en cashflow zien voordat er een lening verstrekt wordt. Ook worden persoonlijke gegevens wat betreft hypotheek, inkomen en schulden meegenomen om er zeker van te zijn dat een banklening kan worden terugbetaald.

Aanvullende eisen
Verder stelt een bank aanvullende eisen bij het verstrekken van een krediet in de horeca. Een ondernemer met veel horeca-ervaring zal eerder een lening ontvangen dan een ondernemer met weinig of geen ervaring. Ook kijkt een bank naar andere financieringsvormen van de vragende partij: geleend geld van familie, vrienden en leveranciers wordt door de bank aangemerkt als eigen vermogen, waardoor zij eerder overstag zullen gaan met het geven van krediet in de horeca.

Ondanks de vele voorwaarden en garanties die aan uw onderneming worden gesteld, kan de bank toch de beste financieringsvorm voor u betekenen. Bijvoorbeeld door het verhogen van de hypotheek als u een pand in eigendom heeft. Verder kunt u bij de bank terecht voor een rekening courantkrediet. Hiermee wordt bedoeld een kortlopend krediet waarbij je tot een bepaald bedrag “rood” kunt staan. Dit biedt een horecaondernemer financiële ruimte om investeringen te doen in de onderneming, maar is wel prijzige oplossing gezien de rente die erover betaald moet worden. De voorwaarden voor een dergelijk krediet verschillen per bank en ook de rente kan variëren gedurende de looptijd.

Langlopende lening
Het is ook mogelijk een langlopende lening aan te vragen als horecaondernemer. Een dergelijke zakelijke lening met variabele looptijd duurt minimaal één jaar waar maandelijks een vast bedrag betaald wordt en tevens een rentepercentage over de restschuld. Tenzij er een onderpand kan worden geboden, zijn banken niet scheutig met dergelijke leningen.

Borgstellingskrediet
Horecaondernemers kunnen ook terecht bij een bank voor een borgstellingskrediet. Een borgstellingskrediet (afgekort als BMKB, wat staat voor Borgstellingskrediet MKB) is een staatsgarantie op zakelijk krediet voor het mkb. Dit betekent dat het krediet van de bank komt, maar dat de staat borg staat. Het gaat om een langdurige lening met een looptijd van maximaal zes jaar en is bedoeld voor ondernemingen die geen bedrijfsfinanciering via een bank krijgen (in speciale gevallen wordt een termijn van twaalf jaar aangehouden). Deze financieringsvorm biedt veiligheid voor zowel de ondernemer als de bank, maar omdat deze financiering via de bank verloopt stelt deze strengere eisen aan ondernemingsfinancieringen.

Crowdfunding

Crowdfunding kan een geschikte methode zijn om  geld op te halen voor uw horecaonderneming. Het idee is om zoveel mogelijk investeerders te interesseren in uw bedrijfsplannen. Als beloning voor hun inleg ontvangen zij een maandelijks of jaarlijks rendement, alsmede een in het vooruitzicht gestelde beloning. Dat alles betekent dat investeerders delen in de winst, maar ook dat zij risico’s lopen wanneer een onderneming vervolgens niet succesvol blijkt te zijn. Crowdfunding via online platforms maken het makkelijk om een campagne op te zetten, al kunt u zelf ook uw netwerk inschakelen om investeerders te zoeken. Een voorbeeld van een online crowdfunding-platform waar ook horecagelegenheden zijn vertegenwoordigd is www.crowdfundmarkt.nl.

Crowdfunding gaat om meer dan alleen het aantrekken van vreemd vermogen: een crowdfunding-actie betekent ook dat er ambassadeurs en nieuwe loyale gasten voor uw horecagelegenheid worden gecreëerd. Als het even kan wordt er ook nog een marketingcampagne gelanceerd die nieuwsgierigheid wekt die mensen aantrekt, oftewel een vliegwieleffect. Het is een mooie vorm van krediet in de horeca.

De nadelen
Er zijn echter ook een aantal nadelen verbonden aan de methode van crowdfunding. Bijvoorbeeld een hoog rentepercentage dat ondernemers gewoonlijk bieden aan investeerders: zo’n 7 tot 8,5%. Ook is het belangrijk om te weten of een crowdfunding-platform een fee hanteert of niet. Hiermee wordt verwezen naar een geldbedrag dat een ondernemer betaalt aan het platform als een project onverhoeds niet gefinancierd wordt omdat het startbedrag niet bijeen wordt gebracht.

Een ander nadeel van crowdfunding is dat er, net als bij een banklening, eigen vermogen moet worden aangesproken. Crowdfunding is dan ook geen vervanging voor andere financieringsvormen, maar een aanvullende financieringsvorm. Een bijkomend voordeel van het combineren van crowdfunding en een eigen investering, is dat potentiële investeerders zien dat uzelf vertrouwen hebt in een goede afloop, wat hen op hun beurt weer op hun gemak zal stellen omdat zo het risico gedeeld wordt.

Het gehele crowdfundingproces
Het is goed om het gehele crowdfundingproces voor ogen te hebben alvorens een dergelijke campagne op te starten. Zo begint een campagne met een voorbereidende fase waarin de strategie wordt bepaald. Alle randvoorwaarden worden hier bepaald: wat zijn de te kiezen incentives voor investeerders, wie helpt de campagne uit te voeren en wat is het tijdspad? Het moet snel duidelijk zijn welk bedrag binnengehaald moet worden en binnen welke termijn. Tevens zijn er verschillende manieren waarop investeerders kunnen bijdragen, zoals donatie, sponsoring of participatie. Ook dient uw ondernemersplan gedeeld te worden met potentiele investeerders en eventuele concurrenten en hebben ze recht op informatie over de voortgang van het project nadat het ze hebben bijgedragen. Kortom, al met al een hele onderneming.

Crowdfunding heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Ook in de horeca zijn er succesverhalen waarmee geld, klandizie en media-aandacht zijn gegenereerd. Daar staat tegenover dat een dergelijke campagne veel tijd en energie kost van een horecaondernemer. Crowdfunding kan ook hoge kosten met zich meebrengen met bijvoorbeeld het maken van een professionele video.

Microkrediet

Sinds de kredietcrisis is het voor veel ondernemingen moeilijker geworden om een krediet van de bank te krijgen. De horeca is hierop geen uitzondering: zoals al eerder opgemerkt, ziet een bank een horecaonderneming al gauw als risicovol of, wanneer de onderneming nog maar pas is opgericht, als instabiel, omdat er nog geen harde bedrijfsresultaten kunnen worden overhandigd als bewijs dat de onderneming goed draait.

Speciaal voor dit type ondernemingen is in 2009 een onafhankelijke en private kredietverstrekker in het leven geroepen die zowel startende als gevestigde kleine (horeca)ondernemers voorziet van leningen, tools en coaching. Het gaat om een landelijk opererende stichting genaamd Qredits, die zonder winstoogmerk ondernemers wil helpen met het realiseren van hun doelen en daarmee het eigen ondernemerschap te bevorderen.

Qredits werkt samen met verschillende banken en biedt twee soorten kredieten: microkredieten en mkb-kredieten. Qredits verstrekt bedrijfskredieten tot €250.000,-. Een microkrediet bedraagt maximaal €50.000,-. Verder biedt Qredits fysieke coaching via honderden vrijwillige coaches en zijn er op de website van de stichting producten en diensten beschikbaar waar ondernemers gebruik van kunnen maken, zoals ondernemingsplansjablonen of e-learnings. Dit is een verzamelnaam voor verschillende vormen van elektronische leervormen.

Sinds de oprichting in 2009 heeft Qredits 10.000 ondernemers gefinancierd voor ruim 200 miljoen euro. Om gebruik te kunnen maken moet u voldoen aan een reeks voorwaarden en uw bedrijfsplan tot in detail hebben uitgewerkt.

Leverancierslening

Bij een leverancierslening gaat het om een lening bij een brouwer, groothandel of wijnleverancier waarmee u kunt investeren in uw bedrijf. Het komt erop neer dat er op het moment van de levering van de leverancier alleen een voorschot wordt betaald en op een later moment voor de hele voorraad zelf. Een leverancierskrediet waarmee voorraden voor 30 dagen gefinancierd zijn wordt regelmatig gebruikt.

In de horeca bestaan echter ook langlopende leveranciersleningen. Hieraan zijn uiteraard wel voorwaarden aan verbonden, die u goed moet overwegen en laten checken door een adviseur voordat u akkoord gaat. Een brouwerij zal u waarschijnlijk verplichten om producten af te nemen bij een lening, wat uw onderhandelingspositie wat betreft het prijsniveau onder druk zet. Zo beschikt u wel over een lening, maar bent u per saldo duurder uit. Daarnaast kunnen er boetes volgen als u niet op tijd kunt aflossen. Ook kan een dergelijke deal betekenen dat u beperkt wordt in uw assortiment omdat u daar geen invloed op uit kunt oefenen als gevolg van de leningsvoorwaarden met een brouwer, groothandel of wijnleverancier.

Geld lenen bij familie en vrienden

Veel horecaleningen worden afgesloten onder familie en vrienden. Het is nu eenmaal makkelijker om geld te vragen bij mensen die je kent en jou vertrouwen. Bovendien is dit aantrekkelijk als het tegen een laag rentepercentage kan. Maar er kleven ook een aantal nadelen aan: mocht er zakelijk iets misgaan, dan kan dat problemen in de privésfeer opleveren. Het is de vraag of u dat risico wilt lopen en niet beter privé en zakelijk gescheiden kunt houden. En wilt u uw naaste familie lastigvallen met zakelijk jargon uit uw ondernemersplan? Ook al lenen uw familie en vrienden u geld voor uw horecaonderneming, dan nog is het zaak om alle afspraken schriftelijk vast te leggen zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn.

Horecafinanciering met PIN Voorschot

Nieuwe, slimme technologieën vormen de basis voor een reeks nieuwe oplossingen die ondernemers snel en gemakkelijk van een krediet in de horeca kunnen voorzien. Een voorbeeld van zo’n oplossing is PIN Voorschot, een nieuwe betaaldienst waarvan u als horecaondernemer veel profijt kunt hebben.

Wat is PIN Voorschot?

PIN Voorschot is een betaaldienst die het mkb op korte termijn van microkredieten voorziet. Deze worden automatisch terugbetaald via de pinbetalingen van klanten in de horecaonderneming. Een vereiste voor het ontvangen van een dergelijk krediet is dan ook dat er een pinautomaat aanwezig is voor het realiseren van klantbetalingen waarvan een deel als aflossing geldt. Het te lenen bedrag bedraagt maximaal €50.000,- voor een looptijd van drie of zes maanden.

Omdat het aflossingsproces van PIN Voorschot volledig geautomatiseerd verloopt, kunt u zich als horecaondernemer op uw bedrijf en klanten concentreren en zorgt de technologie voor de rest. Uiteraard kunt aan het einde van een werkdag zien welk bedrag er is afgelost zodat u een goed overzicht krijgt van uw financiële situatie. Daarnaast voorziet PIN Voorschot haar klanten elke maand van een financieel overzicht om te zien wat er daadwerkelijk is afgelost en wat er nog af te lossen is.

Om in aanmerking te komen voor een lening van PIN Voorschot, dient u telefonisch of digitaal een aanvraag in. Deze wordt binnen twee dagen behandeld. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan maakt PIN Voorschot vervolgens een afspraak bij u in de zaak om de details te bespreken. Een paar dagen later wordt de lening op uw bankrekening gestort en kunt u investeren.

Het PIN Voorschot biedt horecaondernemers de mogelijkheid om op korte termijn over een krediet voor de horeca te beschikken om belangrijke investeringen te doen in hun onderneming. De opzet van PIN Voorschot is perfect voor horecagelegenheden, aangezien vaak gebruik wordt gemaakt van pinbetalingen en seizoenspatronen. Zo lost u automatisch uw horecalening af en hoeft u verder niets te doen. Op dagen met meer omzet wordt er meer afgelost en op dagen met weinig of geen omzet wordt er minder of niet afgelost.

Slimme technologie, maar de klant staat centraal

PIN Voorschot is een typisch voorbeeld van Fintech: een financiële innovatie gebaseerd op technologie. Dit maakt het mogelijk om het betalingsverkeer rondom het verlenen en aflossen van de leningen zodanig te automatiseren, dat een ondernemer snel over geld kan beschikken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van “slimme” algoritmes waarmee bijvoorbeeld razendsnel de financiële QuickScan van de onderneming van de klant gegenereerd kan worden op basis van een aantal indicatoren. Dit schept duidelijkheid bij alle partijen en biedt ook de mogelijkheid om bij te sturen, zoals versneld en boetevrij aflossen. Overigens is deze technologie constant in ontwikkeling: met meer klantdata is het mogelijk dergelijke tools te verfijnen waardoor ondernemers nog beter en sneller geholpen kunnen worden.

Hoewel een dergelijke vorm van microkredietverlening in Nederland nog redelijk nieuw is, is deze in het buitenland al langer in trek. En het concept is wereldwijd een succes, aangezien er veel behoefte is aan snelle microkredieten die ondernemers verder kunnen helpen met het groeien van hun bedrijf. Punt is namelijk dat bedrijven voor kleine bedragen niet bij een bank terechtkunnen, terwijl alternatieve financieringsvormen voor dergelijke bedragen omslachtig zijn en tijd kosten. En dit is waar een betaaldienst als PIN Voorschot het verschil kan maken. In korte tijd heeft het concept van PIN Voorschot zich bewezen op de Nederlandse markt en zijn enkele duizenden microkredieten verleend.

Hoewel PIN Voorschot gebruik maakt van slimme IT-technologie, onderscheidt het bedrijf zich in positieve zin andere financieringspartijen door de klant centraal te stellen. Dit betekent dat een adviseur van PIN Voorschot bij u langskomt om u te leren kennen om zo een beeld van u en uw bedrijf te krijgen: ieder bedrijf is uniek, en hetzelfde geldt voor uw wensen om te kunnen groeien. Een persoonlijke benadering vanaf het eerste klantcontact is voor PIN Voorschot van essentieel belang om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Deze blogs vind je misschien ook interessant

Doe de Quickscan

Bekijk samen met ons door middel van vier simpele vragen of we je kunnen helpen.

Doe de Quickscan

In de media

Ervaringen ondernemers

En dat zijn slechts enkele van onze tevreden klanten! Onze klanten geven ons een 4,8 op Trustpilot!

Bekijk de beoordelingen
trustpilot-logo Beoordeling
4.9 313 beoordelingen

Partners